Osobní bankrot

bankroty.net

Začněte znovu – zbavte se dluhů!
Zajistíme Vám osobní bankrot.

Přihlásit

Co je oddlužení?

Oddlužení, obecně též nazývané osobní bankrot, je institutem českého právního řádu. Je upraveno zejména zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Jedná se o soudem řízený proces, jehož cílem je umožnit osobám, které se dostaly do finančního úpadku a nejsou již schopny hradit své závazky, aby uspokojily své věřitele alespoň zčásti a zbytek závazků jim byl prominut soudním rozhodnutím.

Je skutečností, že se v dnešní době velká řada osob ocitá v tíživé finanční situaci, vyvolané různými sociálními či zdravotními událostmi. Snaha řešit své závazky pomocí dalších půjček a úvěrů pak často vyústí do situace, kdy dlužník již nezvládá hradit ani úroky z půjček, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náklady exekucí atd. Dlužník se tak ocitá v dluhové spirále, kterou není schopen ze stávajících příjmů již řešit, a dluhy nekontrolovatelně narůstají.

Právě ve snaze umožnit předluženým osobám vyřešit zdánlivě neřešitelnou situaci přijali zákonodárci České republiky shora uvedený insolvenční zákon, přičemž jedním z institutů řešení finančního úpadku, upravených v tomto zákoně, je právě oddlužení.

Naše společnost se specializuje na sepis insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení, přičemž disponujeme zkušenými a odborně připravenými specialisty, kteří Vás obeznámí se všemi detaily insolvenčního řízení, vysvětlí Vám důsledky jednotlivých kroků v průběhu oddlužení a přepraví Vám kvalitně zpracovaný návrh tak, aby soud měl veškeré podklady ke schválení Vašeho oddlužení. Naši pracovníci mají mnohaletou zkušenost se sepisem insolvenčních návrhů, a to jak z působení v advokátních kancelářích, tak v kancelářích insolvenčních správců.  Uvažujete-li o řešení své finanční situace formou oddlužení, neváhejte a kontaktujte nás. Cenové podmínky za sepis insolvenčního návrhu jsou uvedeny v sekci Ceník služeb. Kontaktní informace pak najdete v sekci Kontakty.

Aktuality

Osobní bankrot Děčín, Rumburk, Varnsdorf...

Osobní bankrot pomáhá z takřka bezvýchodné dluhové situace Ústecký kraj z hlediska oddlužení Osobní bankrot - šance na skoncování s dluhy Osobní bankrot pomáhá z takřka bezvýchodné dluhové situace Jen za měsíc květen 2012 vyhlásily české soudy 1524 osobních bankrotů. To je opět nejvyšší měsíční počet schválených oddlužení (tj. vyhovění soudu insolvenčnímu návrhu dlužníka) od roku 2008, kdy vstoupil v platnost insolvenční zákon umožňující dlužníkům řešit svůj finanční úpadek pod dohledem soudu za výrazně výhodných podmínek pro dlužníky.

29.08.2012

Spuštění webu bankroty.net

Byl spuštěn web bankroty.net, který Vám pomůže začít znovu v případě předlužení a to díky institutu osobního bankrotu. Obsah nových stránek bude teprve vznikat, ale se svými problémy při oddlužení se na nás bez obav můžete obracet již nyní!

19.06.2012